Ett stabilt åkeri med kunden i fokus

Vi finns för dig som behöver hjälp med enskilda avlopp, dräneringar, väg- och skogsdikning, bortforsling av schaktmassor, transporter av grus mm.

Åkeriets huvudsakliga uppgift är distribution av mjölk åt Norrmejerier i Västerbotten och Norrbotten. Vi rullar med sammanlagt nio bilar, dag som natt och årets alla dagar.
I lastbilarna har vi installerat VDII drivecsystem för att minska vår miljöpåverkan och chaufförerna utbildas kontinuerligt i sparsamhetskörning.

Vi är PEFC-certifierade för arbete inom skogsbruk och diplomerade för enskilda avlopp och tar ansvar för hela uppdraget!

 

YKC utbildar dig till ditt yrkeskompetensbevis

Vi är certifierade att hålla i utbildningarna för att du ska få ditt yrkeskompetensbevis.

Den 10 september 2009 kom en lag som gör det obligatoriskt för yrkesförare som kör tung lastbil i yrkestrafik att gå en YKB-utbildning.
Denna utbildning på 35 timmar skall förnyas var femte år. Lagen är ett EU-direktiv och gäller för hela EU.
Om du tog ditt C-kort innan den 10 september 2009 kör du nu på hävdvunnen rätt som gäller i 7 år.